LURZATI ZEDULETARA SARTZEKO ESKABIDEA
Bidali formulario hau, eta pare bat egunean zure sarrerari buruzko jakinarazpena jasoko duzu posta elektroniko bidez
Izen osoa: Taldea:
Nahi den erabiltzailea: Nahi den pasahitza:  
Helbide elektronikoa: Telefonoa:
Harremanetarako pertsona: IFK:
Kalea: Ataria:
Eskailera:  Oina:  Atea: 
Posta kodea:
Udalerria: Probintzia:

Posta elektronikoa : webmaster.catastroAlava@tracasa.es